KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest: 400mm Agencja Fotograficzna z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Jastruna 14, 81-198 Suchy Dwór (dalej: „Administrator").  Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy;
  2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie");
  3. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. 
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
  7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie odpowiedzi;
  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art.22 ust.1. i 4 RODO.