81-198 Suchy Dwór, ul. Jastruna 14
Tel. +48 519 570 598
Tel. +48 509 073 731
e-mail: foto@400mm.pl
Najnowsze wydarzenia

Zuzel. Nice I liga. Zooleszcz Polonia Bydgoszcz - Power Duck Iveston PSZ Poznan. 07.07.2019


łącznie: 32
ID: 1673791
nowak-jedrzejewski-krcmar-orwat4927.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MARCIN NOWAK, MARCIN JEDRZEJEWSKI-EDUARD KRCMAR, TOMASZ ORWAT
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673790
miskowiak-jedrzejewski5078.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
ROBERT MISKOWIAK, MARCIN JEDRZEJEWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673789
miskowiak-bach4743.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
ROBERT MISKOWIAK, RENE BACH
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673788
miskowiak8539.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
ROBERT MISKOWAK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673787
krcmar-bach-brzozowski-borodulin5096.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
EDUARD KRCMAR, RENE BACH, KAMIL BRZOZOWSKI, WLADIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673786
jedrzjewski8515.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MARCIN JEDRZEJEWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673785
jedrzejewski-miskowaik-grajczonek-nowak8414.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MARCIN JEDRZEJEWSKI, ROBERT MISKOWIAK, JOSH GRAJCZONEK, MARCIN NOWAK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673784
jedrzejewski-krcmar-orwat4934.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MARCIN JEDRZEJEWSKI, EDUARD KRCMAR, TOMASZ ORWAT
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673783
jedrzejewski8532.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MARCIN JEDRZEJEWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673782
gromowski-kanclerz5133.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
WITOLD GROMOWSKI, JERZY KANCLERZ
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673781
grajczonek-jedrzejewski8536.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK, MARCIN JEDRZEJEWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673780
grajczonek-belleg-miskowiak-brzozowski4872.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK, DAVID BELLEGO, ROBERT MISKOWIAK, KAMIL BRZOZOWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673779
grajczonek-bach-nowak5008.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK, RENE BACH, MARCIN NOWAK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673778
grajczonek-bach-krcmar-nowak5004.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK, RENE BACH, EDUARD KRCMAR, MARCIN NOWAK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673777
grajczonek8527.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673776
grajczonek4895.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
JOSH GRAJCZONEK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673775
curzytek-orwat-tonder4757.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MICHAL CURZYTEK, TOMASZ ORWAT, MATEUSZ TONDER
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673774
curzytek-bach-borodulin8335.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
MICHAL CURZYTEK, RENE BACH, WLADIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673773
brzozowski-krcmar-borodulin5104.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
KAMIL BRZOZOWSKI, EDUARD KRCMAR, WLADIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673772
brzozowski-krcmar-bach-nowak8297.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
KAMIL BRZOZOWSKI, EDUARD KRCMAR, RENE BACH, MARCIN NOWAK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673771
brzozowski-krcmar4776.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
KAMIL BRZOZOWSKI, EDUARD KRCMAR
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673770
brzozowski-borodulin5115.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
KAMIL BRZOZOWSKI, WLADMIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673769
borodulin-bach8345.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
RENE BACH, WLADMIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673768
belleg-orwat-brzozowski8452.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
DAVID BELLEGO, TOMASZ ORWAT, KAMIL BRZOZOWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673767
bellego-brzozowski5044.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
DAVID BELLEGO, KAMIL BRZOZOWSKI
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673766
belleg-miskowiak-bach4722.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
DAVID BELLEGO, ROBERT MISKOIWAK, RENE BACH
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673765
belleg0grajczonek4898.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
DAVID BELLEGO, JOSH GRAJCZONEK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673764
belleg0-brzozowski-orwat-curzytek8447.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
DAVID BELLEGO, KAMIL BRZOZOWSKI, TOMASZ ORWAT, MICHAL CURZYTEK
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673763
bach-nowak-krcmar4768.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
RENE BACH, MARCIN NOWAK, DUARD KRCMAR
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673762
bach-miskowiak-bellego4742.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
RENE BACH, ROBERT MISKOWIAK, DAVID BELLEGO
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673761
bach-borodulin8331.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
RENE BACH - WLADIMIR BORODULIN
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
ID: 1673760
bach8528.jpg
BYDGOSZCZ 07.07.2019
I LIGA ZUZLOWA
ZOOLESZCZ POLONIA BYDGOSZCZ -POWER DUCK IVESTON PSZ POZNAN
RENE BACH
FOT. JAROSLAW PABIJAN/ 400mm.pl
asa